Výzva k účasti v projektu Hledáme budoucí olympioniky

Výzva k účasti v projektu Hledáme budoucí olympioniky

VV a KML KHKSST ještě jednou připomíná, že tuto sobotu tj. 5.9.2015 se v Dobrém uskuteční další z výběrových kempů regionální části projektu ČAST "Hledáme budoucí olympioniky"

Hledáme budoucí olympioniky – regionální kempy pro

Královéhradecký a Pardubický kraj – IV. část

 

Termín výběrového kempu :          sobota 5. 9. 2015,

    (pro vybrané se předpokládá do konce roku ještě min. 5 termínů)

        

Místo:             Dobré, herna stolního tenisu v čp. 143

 

Projekt je určen pro děti ve věku 7-10 let (ročníky 2005-2008).

 

Akce vznikla ve spolupráci ČAST, KM KHKSST, KM PKSST, SK Dobré.

 

Cílem projektu je:

1. ukázka moderních trendů v tréninku dětí
2. zlepšování herních dovedností hráčů pomocí zásobníku míčků
3. zkvalitnění tréninkového procesu dětí
4. vytvoření jednotného tréninkového systému 
5. vyhledávání a případná podpora talentované mládeže

V první fázi bude vybráno 8-12 dětí, které se následně zúčastní celého IV. cyklu.  V jeho rámci proběhne i kemp za účasti hlavního trenéra ČAST pro talentovanou mládež Pavla Stefka.

Hlavním trenérem Regionálních kempů bude pan Jan Šplíchal, trenér mládeže SpS při SK Dobré.

 

Všechny zájemce prosíme o nahlášení účasti na výše uvedeném kempu vč. nahlášení počtu doprovodu kvůli počtu obědů obratem na e-mail: sk.dobre@seznam.cz  případně mobilem na panu Janu Rozínkovi 602 687 140

Hráči se účastní na vlastní náklady nebo náklady svých oddílů (pouze cestovné, stravování). Oběd bude zajištěn pro všechny účastníky za 55,- Kč.

 

Sraz účastníků nejpozději  v 9,15 h., první tréninková jednotka 9,30 – 11,30 h., pauza na oběd a odpočinek do 13 h., druhá tréninková jednotka 13,30 – 15 h.

 

Děkujeme a těšíme se na Vaši účast

 

V Dobrém dne 15. 8. 2015