STK KHKSST vydala Spin č. 9

V sekci Spiny je nový Spin č. 9

STK KHKSST vydala Spin č. 9

Z obsahu:

PŘEHLED PŘESTUPŮ/stř.startů,hostov./ v KHKSST, jak je uvedeno v reg. ČAST od 18.9.13 do 26.9.2013; KŽ dospělých po sezóně 2012/13 = dodatek č. 7; Info z doškolení  TRENÉRŮ  licencí  C a D  a školení trenérů lic. C v září 2013 v KHKSST; Absolvent školení TRENÉRŮ  licencí  C v Praze 30.8.-1.9.2013, pořadatel Pražský SST; INFO předsedy REGISTRAČNÍ KOMISE ČAST; Pořadatelé KP 2014 v KHKSST; INFO VčBT.