STK KHKSST vydala Spin č. 10

V sekci Spiny najdete nový Spin č. 10

STK KHKSST vydala Spin č. 10

Z obsahu:

Metodika tvorby žebříčků a kritéria nominace na MČRj 2014

Krajské přebory  mládeže

PŘEHLED PŘESTUPŮ/stř.startů,hostov./ v KHKSST, jak je uvedeno v reg. ČAST od 27.9.13 do 2.10.2013

Ze schůze VV KHKSST – projednání odvolání proti uděleným pokutám

Doplnění ROZPISU mistrovských dlouhodobých soutěží družstev v KHKSST – UPOZORNĚNÍ

INFO z VčBT