Konference KHKSST 2015: kompletní materiál

Konference KHKSST 2015: kompletní materiál

Ve složce "Dokumenty" - "Koneference" a  "Materiály, přílohy usnesení" byly nahrány všechny dokumenty týkající se proběhlé konference KHKSST a to včetně schváleného usnesení.

1) Pozvánka a program konference 19.6.2015

2) Návrh jednacího řádu

3) Delegačenka

4) Zpráva KML a TMK pro konferenci KHKSST 2015

5) Zpráva revizní komise 

6) Rozpočet 2015-2016

7) Zpráva místopředsedy