Info KML k VčBTM (Info VčBTM č.2)

Info KML k VčBTM (Info VčBTM č.2)

Ve složce "Mládež" a "VčBTM a TOP" naleznete základní materiály k organizaci VčBTM v sezóně 2015-2016!!!

a)Info VčBTM č.2

b)rozpis VčBTM 2015-2016

c)redukované pořadí VčBTM pro sezónu 2015-2016

Prosím o seznámení s následujícím pokynem, skrze registraci v kategorii nejmladšího žactva:

Právo startu mají hráči uvedení v evidenčních seznamech oddílů a klubů Pardubického a Královéhradeckého kraje. U kategorie nejmladšího žactva ke startu postačuje evidenční poplatek ve výši 30,- Kč. (V rámci registru ČAST veden jako „ostatní“).

Tj. hráč (-ka) startující v kategorii nejmladšího žactva musí mít v rámci registru ČAST vyhotovenou registraci a zaplacený evidenční poplatek na sezónu 2015-2016 alespoň ve výši 30,- Kč!!!