Hledáme budoucí olympioniky – regionální kempy pro Královéhradecký a Pardubický kraj – IV. část

KRAJSKÉ SCM ODDÍLU SK DOBRÉ PŘI KHKSST TÍMTO ZVE VAŠE NEJMLADŠÍ SVĚŘENCE, STEJNĚ TAK ODDÍLOVÉ TRENÉRY K DALŠÍMU VÝBĚROVÉMU KEMPU PROJEKTU "HLEDÁME BUDOUCÍ OLYMPIONIKY". DVEŘE MAJÍ OTEVŘENY VŠECHNY ÚČASTNÍCI, KTEŘÍ JSOU NAROZENI V LETECH 2005 AŽ 2008

Hledáme budoucí olympioniky – regionální kempy pro  Královéhradecký a Pardubický kraj – IV. část

Hledáme budoucí olympioniky – regionální kempy pro

Královéhradecký a Pardubický kraj – IV. část

Termín výběrového kempu :          sobota 5. 9. 2015,

    (pro vybrané se předpokládá do konce roku ještě min. 5 termínů)

        

Místo:             Dobré, herna stolního tenisu v čp. 143

Projekt je určen pro děti ve věku 7-10 let (ročníky 2005-2008).

Akce vznikla ve spolupráci ČAST, KM KHKSST, KM PKSST, SK Dobré.

Cílem projektu je:

1. ukázka moderních trendů v tréninku dětí
2. zlepšování herních dovedností hráčů pomocí zásobníku míčků
3. zkvalitnění tréninkového procesu dětí
4. vytvoření jednotného tréninkového systému
5. vyhledávání a případná podpora talentované mládeže

V první fázi bude vybráno 8-12 dětí, které se následně zúčastní celého IV. cyklu.  V jeho rámci proběhne i kemp za účasti hlavního trenéra ČAST pro talentovanou mládež Pavla Stefka.

Hlavním trenérem Regionálních kempů bude pan Jan Šplíchal, trenér mládeže SpS při SK Dobré.

Všechny zájemce prosíme o nahlášení účasti na prvním vyřazovacím kempu nejpozději         do 3. 9. 2015  vč. nahlášení počtu doprovodu kvůli počtu obědů.

Hráči se účastní na vlastní náklady nebo náklady svých oddílů (pouze cestovné, stravování). Oběd bude zajištěn pro všechny účastníky za 55,- Kč.

Sraz účastníků nejpozději  v 9,15 h., první tréninková jednotka 9,30 – 11,30 h., pauza na oběd a odpočinek do 13 h., druhá tréninková jednotka 13,30 – 15 h.

O svém zájmu se zúčastnit prosím informujte pořadatele emailem na adresu sk.dobre@seznam.cz         

 

Děkujeme a těšíme se na Vaši účast

V Dobrém dne 15. 8. 2015

Jan Rozínek                                                                                                  Jan Šplíchal

předseda oddílu                                                                                           trenér SpS