Dotační program V-"Podpora oddílů pracujících s mládeží"

Dotační program V-"Podpora oddílů pracujících s mládeží"

VV ČAST i v letošním roce vypisuje dotační program na podporu oddílů pracujících s mládeží. Více informací (příloha č.1) vč. formuláře (příloha č. 2 nebo č.3) pro podání žádosti z tohoto dotačního programu naleznete v přílohách tohoto článku.

Žádost se podává elektronickou poštou nadřízenmu krajskému svazu stolního tenisu (KSST) a současně předsedovi Komise mládeže (KM) ČAST. V případě kladného stanoviska od obou orgánů je postoupena s doporučením VV ČAST.

Termíny:
1. Podání žádostí příslušnému VV KSST (malik@khksst.cz a stolni.tenis@volny.cz) a předsedovi KM ČAST (linert@seznam.cz).
a) 1.kolo - průběžně od 25.3.2015, nejpozději do 30.4.2015
b) 2.kolo - průběžně od 1.5.2015, nejpozději do 30.6.2015
c) 3.kolo - průběžně od 1.6.2015, nejpozději do 31.7.2015.
d) V případě kladných okolností mohou být vypsaána i další kola podání žádostí

Příloha č.1

Příloha č.2

Příloha č.3