19.6.2015 - Konference KHKSST

V pátek 19.6.2015 od 17,10 hod. proběhla v Č.Meziříčí Konference Královéhradeckého krajského svazu stolního tenisu.Oficiální dokumenty viz odkaz Konference 2015.+ něco fotogalerie

19.6.2015 - Konference KHKSST

Předseda Libnar zahájil Konferenci, nechal proběhnout formální povinnosti (volba programu,jednacího řádu, volby orgánů Konference ), přivítal hosta za ČUS (jako obvykle Jirku Pekaře) a oznámil 20 min.zpoždění znovu zvoleného předsedy ČAST ing.Zbyńka Špačka.Na úvod promluvil p.Pekař o chodu ČUS s nové rýsujíci se možností dofinancovat v podzimních měsích krajské granty z peněz ČOV. Po té se dle programu zpovídal ze své činnosti VV.Nejprve přednesl svou pečlivou zprávu T. Malík na kterého navázal L.Kozák o soutěžích. B. Kleprlík promítl prezentaci i s čísly grantových titulů.Finálním slovem práci VV završil R. Libnar,s akcentem na daňové přiznání,hospodaření a rozpočet 2015.

S podivem bylo, že k jednotlivým zprávám se nikdo nezapojil do diskuse. Po kritické zprávě RK k plnění úkolů z loňské konference a k prezentaci hospodaření, kterou VV odmitl, vyzval VV Konferenci zda chce hlasovat o důvěře výboru. Konference tuto možnost odmítla.Po zprávě mandátové komise o usnášeníschopné konferenci ve svém vystoupení předseda ČAST Z. Špaček mj. zmínil dvě světové akce, které pořádáme, dále úmysl pořádat TOP 10 juniorů.Pokračoval o problému s vydáním Knihy k 90 letům českého pinku, o galadnu v Hodoníně k tomuto výročí, o dotacich z MŠMS a vyslovil příslib dodat pamětní medaile a účast na připravové krajské akci k 90 letům (druhé pondělí v září).Přislíbil i svou aktivitu v řešení problému s krajskými webovými stránkami na svazovém webu, které jsou v špatném stavu.

Následovalo hlasování o předložených návrzích VV. Bylo zmíněna uprava ligových soutěží žen.Možný dopad na krajskou divizi žen. V diskusi byla předávána zkušenost s plastovými míčky, roboty, otevřena otázka definice nejlepší hráči v kraji. Po doplnění předneseného usnesení bylo přijato.

Předseda Radek Libnar po poděkování přítomným za práci Konferenci něco málo po 20 hodině ukončil.