Zápis č. 3 z jednání výkonného výboru KHKSST ze dne 2.10.2018