Info VčBTM č. 13 2018-2019

Info VčBTM č. 12 2018-2019

Info VčBTM č. 11 2018-2019

Info VčBTM č. 10 2018-2019

Info VčBTM č. 9 2018-2019

Info VčBTM č. 8 2018-2019

Info VčBTM č. 7 2018-2019

Info VčBTM č. 6 2018-2019

Info VčBTM č. 5 2018-2019

Info VčBTM č. 4 2018-2019

Info VčBTM č. 3 2018-2019

Info VčBTM č. 2 2018-2019 

Info VčBTM č. 1 2018-2019

Konečné pořadí VčBTM pro sezónu 2018-2019

Termínová listina VčBTM 2018-2019

Rozpis VčBTM 2018-2019

Výsledky 6. VčBT Dc v Hostinném

Výsledky 6. VčBT Mž v Hostinném

Výsledky 5. VčBT Sž v Chrudimi

Výsledky 5. VčBT Nž v Chrudimi

Výsledky 5. VčBT Dc v Jaroměři

Výsledky 5. VčBT Mž v Poličce

Výsledky 4. VčBT Sž 17.2.19 v Dobrém

Výsledky 4. VčBT Nž 16.2.19 v Dobrém

Výsledky 4. VčBT MŽk v Litomyšli

Výsledky 4. VčBT MŽc v Litomyšli

Výsledky 4. VčBT Dc v Josefově

Výsledky 3. VčBT Dk ve Voděradech 9.12.2018

Výsledky 3. VčBT Dc ve Voděradech 9.12.2018

Výsledky 3. VčBT Mžk ve Voděradech 8.12.2018

Výsledky 3. VčBT Mžc ve Voděradech 8.12.2018

Výsledky VčBT Sž Jaroměř

Výsledky VčBT Nž Lanškroun

Výsledky VčBT Dc Chrudim

Výsledky VčBT Mž Dobré

Výsledky VčBT Nžc Josefof 13.10.18

Výsledky VčBT Nžk Josefof 13.10.18

Výsledky VčBT Sžk Josefof 14.10.18

Výsledky VčBT Sžc Josefof 14.10.18

Výsedky VčBT Nžc Hostinné

Výsedky VčBT Nžk Hostinné

Výsedky VčBT Sžc Hostinné

Výsedky VčBT Sžk Hostinné