Metodiky tvorby žebříčků a nominací pro sezónu 2016-17

  1. 1.         Metodika tvorby žebříčků a kritéria nominace na MČRj 

1.1.       Metodika tvorby žebříčků, nominací - dospělí

Kritéria tvorby žebříčku + kvóty na krajské přebory + nominace na MČR:

dospělí: metodika stanovení žebříčku:

1.1.1.      Žebříček mužů bude obsahovat  260  míst, žebříček žen = zařazeny budou všechny ženy.

1.1.2.      Podmínka zařazení hráče do žebříčku je start nejméně v 50% utkání a sehrání minimálně 20 zápasů

1.1.3.      Pro zařazení jako hráče neklasifikovaného je nutný start nejméně v 25 % utkání a sehrání minimálně 10 zápasů v soutěžích mužů, minimálně 6 v soutěžích žen

1.1.4.      kvóty pro nominace na krajské přebory: 32 mužů, 16 žen, stanovení kvót pro regiony:2 muži a 1 žena na region

1.1.5.      kritéria pro tvorby krajského žebříčku

1.1.5.1.     úspěšnost dlouhodobé soutěže

Koeficienty pro výpočet žebříčkových bodů u mužů a žen pro sezónu 2016/17

Muži

ELM

1LM

2LM

3LM

DM

1M

2M

1RP

2RP

3RP

4RP

15,00

8,00

4,00

1,50

1,00

0,65

0,40

0,25

0,15

0,10

0,06

Ženy

ELŽ

1lŽ

2LŽ

RP

 

 

 

 

 

 

5,00

2,80

1,80

0,80

0,15

 

 

 

 

 

 

 

Bonifikace za % startů :

25,00 – 49,99 %

0,5

75,00 – 79,99 %

6

50,00 – 54,99 %

1

80,00 – 84,99 %

7

55,00 – 59,99 %

2

85,00 – 89,99 %

8

60,00 – 64,99 %

3

90,00 – 94,99 %

9

65,00 – 69,99 %

4

95,00 – 100,00 %

10

70,00 – 74,99 %

5

 

 

Tyto body budou přepočteny výše uvedeným koeficientem soutěže!

 

1.1.5.2.     umístění na KPj a MČRj

Bonifikace za umístění ve dvouhrách na KPj a MČRj:

Umístění

Krajské přeb. muži–ženy

Přebory ČR

1.

          32           32           

 300

2.

          26          26

240

3. – 4.

          20         20

180

  5. –  8.

          14          14   

150

  9. – 12.

            8           8

  90

13. – 16.

            8           4

  90

17. – 32.

            2           0  

  60

33. – 48.

                    0

  30

 

Výkonný výbor  si vyhrazuje právo úpravy zařazení hráče do žebříčku v případě zjevného excesu stanovených koeficientů.

 

1.2.       Kritéria pro nominace na MČR-dospělí:

VV schvaluje nominaci na základě návrhu STK a TMK. Vždy je nominován krajský přeborník (v případě jeho přímé nominace z ČAST je nominován nejlépe umístěný hráč na KP max. do 9.-16., bez přímé nominace)  a všichni další na základě pořadí v průběžném žebříčku k datu provádění nominace (dle stanovených kritérií).

VV si vyhrazuje právo zohlednit v nominaci, při zřejmé kvalitě závodníka, neúčast závodníka v některé soutěži (např. omluvená nemoc na KP, pracovní pobyt mimo ČR, apod.).

Nenaplní-li se kvóta do 3 násobku přidělené kvóty (oprávnění hráči odmítají účast), může VV KHKSST nabídnou účast nejlepšímu dorostenci (dorostence). 

 

1.3.       Metodika - žebříčky a nominace - mládež

1.3.1.      Metodika tvorby žebříčků mládeže:

Krajský svaz vydá k 1.1. nasazovací žebříček pro 2. polovinu soutěží, po skončení soutěží pak konečný žebříček. Podle stejných kritérií bude vytvořeno aktuální žebříčkové pořadí k datu provádění nominací (mistrovství ČR, krajské výběry, apod.).

K sestavení žebříčku budou použity získané body ze tří oblastí:

1)   za akce pořádané ČAST – (dle aktuálního nasazovacího žebříčku ČR, nikoliv bodovavacího pořadí maximálně za 80% pořadí hodnocených hráčů ,

2)   za krajské přebory – pořadí v soutěži  jednotlivců, 

3)   za konečné pořadí v seriálu BTM (do seriálu BTM je zařazena jako 7. hodnota závěrečný TOP turnaj.

Do pořadí v tomto seriálu se započítávají turnaje takto :

 

Z počtu 2 turnajů 1 hodnota a dále 3-2, 4-2, 5-3, 6-4, 7-4  

Adekvátní zápočet se použije i při tvorbě aktuálního žebříčkového pořadí.
Body za jednotlivé oblasti viz tabulka níže.

VV KHKSST si vyhrazuje právo na základě závažných důvodů upravit zařazení hráče v žebříčku (například dlouhodobá nemoc, kolize účastí v kategoriích, start jen v kategorii dospělých aj.).

 

Tabulky s bodovými hodnotami

Soutěže  Č A S T

Královéhradecké soutěže

BTM

Pořadí

Body

Pořadí

Body

Pořadí

Body

Pořadí

Body

1

860

26

380

1

157

14

28

2

800

27

370

2

146

15

24

3

750

28

360

3

135

16

22

4

720

29

350

4

124

17

20

5

690

30

340

5

113

18

18

6

660

31

330

6

102

19

16

7

630

32

320

7

91

20

14

8

610

33

310

8

80

21.-25.

12

9

590

34

300

9

69

26.-30.

10

10

570

35

290

10

58

31.-35.

8

11

550

36. - 40.

280

11

47

36.-40.

6

12

530

41.- 45.

260

12

36

41.-45.

4

13

520

46.- 50.

240

13

32

46.-50.

2

14

510

51.- 55.

220

15

500

56.- 60.

190

KHKSST KP dvouhry

16

490

61.- 70.

160

Pro 32/24 účastn.

Pro 16/12 účastn.

17

480

71.- 80.

130

Pořadí

Body

Pořadí

Body

18

460

81.- 90.

100

1

60

1.

60

19

450

91. - 100.

70

2

50

2.

50

20

440

101. - 110.

40

3. - 4.

30

3. - 4.

30

21

430

111. - 120.

10

5. - 8.

20

5. - 8.

20

22

420

121.- 130.

1

9.-16./9-12.

10/10

9.

10

23

410

131. - 140.

0

    17./13.

7/7

10.

7

24

400

 

 

    18./14.

5/5

11-12./11.

3/3

25

390

 

 

19-20/15–16.

3/3

13-16./12.

0/0

 

 

 

 

21-24/17-20.

1/1

 

 

 

 

 

 

25-32/21-24.

0/0

 

 

 

TOP12

Chlapci

TOP 8

Dívky

Pořadí

Body

Pořadí

Body

Pořadí

Body

1

150

9

30

1

120

2

120

10

20

2

  90

3

90

11

10

3

  60

4

75

12

 0

4

  45

5

60

 

 

5

  30

6

53

 

 

6

  20

7

42

 

 

7

  10

8

38

 

 

8

   0

    Kritéria nominací na MČR a ostatní nominace- mládež:

Nominaci schvaluje VV na základě návrhu KMl a TMK. Nominace proběhne na základě těchto kritérií:

Na mistrovství republiky postupuje v případě sudého počtu kvóty 50% hráčů dle pořadí na krajském přeboru s event. zohledněním vynechání hráče, který je nominován přímo Českou asociací stolního tenisu. 50% hráčů bude nominováno podle aktuálního krajského žebříčku, který bude vytvořený dle vydaných kritérií. Při stejném pořadí hráčů  na krajském přeboru se přihlédne k postavení hráčů na aktuálním krajském žebříčku. V případě kvóty jednoho závodníka rozhoduje o nominaci pořadí na aktuálním krajském žebříčku. V případě liché kvóty je postup stejný jako u sudé, ale s tím, že poloviční podíl pro postup z krajských přeborů se zaokrouhluje dolů a pro nominaci dle žebříčku nahoru.

VV si vyhrazuje právo zohlednit v nominaci mimořádnou situaci hráče (např. omluvenou nemoc krajských přeborů, doložený dlouhodobý úraz v části sezóny apod.).

 

Ostatní nominace:

Nominace schvaluje VV na základě návrhu KMl a TMK. Nominace se provádí dle aktuálního krajského žebříčku sestaveného dle výše uvedených kritérií a k termínu, který stanoví VV na základě rozpisu dané akce.

                                                                                                                                                                                                 STK
                                                                                                                                                                                             schváleno VV -31.7.2016