Zápis z jednání VV

Zápis č.11 z jednání VV KHKSST z 21.5.2020, Školení ROZHODČÍCH licence K + doškolení 2020

Zápis z jednání VV

Zápis č.11 z jednání VV KHKSST z 21.5.2020

Školení ROZHODČÍCH licence K + doškolení 2020