Volební konference proběhla

Nový výbor :předseda B.Kleprlík členové výboru:J.Machula,M.Kleprlík,L.Kozák,H,Vítková Usnesení viz dokumenty

Volební konference proběhla