VčBTM - aktualizace

Výsledky VčBT, Info VčBT, propozice na turnaje, pozvánky na turnaje a Spin č. 14

VčBTM - aktualizace

Z obsahu:

Smutná zpráva z ČMKV

Ve věku 92 let zemřel 17. 2. 2019 skvělý člověk a sportovec, výborný hráč  stolního tenisu, několikanásobný mistr Evropy i světa, dlouholetý předseda ČMKV pan

Lumír RUZHA.                                                                      

                        ČEST JEHO PAMÁTCE!

1. Přehled přestupů /stř.startů,hostování/ v KHKSST, podle Registru ČAST od 18. 1. do 14. 2. 2019

2. Zprávy STK

    2.1 Nominace na M ČR dospělých 1. – 3. 3. 2019 v Teplicích

        2.1.1 Muži – kvóta pro KHKSST: 4

        2.1.2 Ženy – kvóta pro KHKSST: 3

    2.2 ČP - 1. stupně tříčlenných družstev mužů a žen 2018

3. Zprávy KR

    3.1 Opětovné výběrové řízení VR a ZVR na KPJ SŽ a JKP družstev 2019

4. Zprávy ředitele VčBTM