Spin č. 6 a aktualizace mládež VčBT

Info VčBTM č. 3, Termínová listina VčBTM, Rozpis VčBTM, Redukované pořadí VčBTM pro sezónu 2020-2021, Bezinfekčnost

Spin č. 6 a aktualizace mládež VčBT

Z obsahu Spinu:


Smutné oznámení z TTC Salamandr Hradec Králové

Ve věku 46 let náhle zemřel 1. 9. 2020 dlouholetý hráč klubu

ČAPEK Libor

Čest jeho památce!


 

1. Přehled přestupů /stř.startů, hostování/ v KHKSST, podle Registru ČAST od 29.8. do 4.9.2020

2. Zpráva TMK = zahájení činnosti KTC

3. Zpráva STK

    3.1 KŽ mužů, žen a mládeže po sez. 2019/20 – dodatek č. 6

        3.1.1 v KŽ mužů platného od 3. 7. 2020 – v jeho dodatku si opravte

        3.1.2  v KŽ dorostenek platného od 11. 7. 2020 si doplňte

4. Zpráva KMl = došlá změna z KMl ČAST ohledně BT ČR

5. Školení a doškolení rozhodčích licence K v HK 28. 9. 2020

6. Info ředitele VčBTM