Spin č. 24

V sekci "Info-soutěže" je "Plnění podmínek družstev v krajských soutěžích KHKSST 2018 - 2019

Spin č. 24

Z obsahu:

1. Přehled přestupů /stř.startů,hostování/ v KHKSST, podle Registru ČAST od 29. 5. do 31. 5. 2019

2. Zpráva STK

    2.1 Přestoupili z oddílů ST jiných KSST

    2.2 Nesplňovali podmínky pro zařazení do KŽ

    2.3 STK KHKSST provedla na základě daných kritérií  (viz níže)

        2.3.1 nehrál-li hráč 1 sezónu (resp. nenastoupil alespoň ve 25% utkáních), bude zařazen s umístěním +20 míst oproti KŽ z minulé sezóny

        2.3.2 nehrál-li hráč 2 sezóny (resp. nenastoupil alespoň ve 25% utkáních), bude zařazen s umístěním +40 míst oproti KŽ z předminulé sezóny

        2.3.3 nehrál-li hráč ani 3 sezóny za sebou (resp. nenastoupil alespoň ve 25% utkáních), nebude zařazen do KŽ po dané sezóně, bude veden jako neklasifikovaný

        2.3.4 Neklasifikovaný hráč může být pouze na konci jedné ze soupisek oddílu

    2.4 KŽ mužů po sezóně 2018/19 – dodatek č. 1

        2.4.1 V KŽ mužů platného od 27. 5. 2019 si doplňte

        2.4.2 Nelze do KŽ mužů dodatečně zařadit

        2.4.3 V KŽ žen platného od 27. 5. 2019 si doplňte

3. Zpráva VV = KR, KMl a TMK

    3.1 V příloze je přehled plnění účastníků v soutěži

    3.2 Delegáti s hlasem rozhodujícím na konferenci KHKSST