Spin č. 20 a 21

Na obvyklém místě najdete Spiny č. 20 a 21.

Spin č. 20 a 21

Spin č. 21 - z obsahu:

1. Zprávy STK

    1.1 Krajské soutěže – schválené KONEČNÉ tabulky sez. 2017/18

    1.2 Výsledky JKP družstev mladšího žactva – Dobré 8. 4. 2018

        1.2.1 Družstva mladších žáků -  p o ř a d í 

        1.2.2 Družstva mladších žákyň -  p o ř a d í 

    1.3 Nominace mládeže na M ČR jednotlivců 2018

        1.3.1 M ČR dorostu, Havířov 21. – 22. 4. 2018

        1.3.2 M ČR staršího žactva, Ústí n.L. 5. – 6. 5. 2018

        1.3.3 M ČR mladšího žactva, Praha 19. – 20. 5. 2018

    1.4 Nominační KŽ mládeže k 16. 4. 2018

2. Zprávy TMK

    2.1 ŠKOLENÍ  trenérů lic. C

    2.2 DOŠKOLENÍ  trenérů lic. C a lic. D – HK 13. 4. 2018 na Sokole PP

        2.2.2 Licence D

3. Odvolání proti udělené pokutě – rozhodnutí VV KHKSST

Spin č 20 - z obsahu:

1. Zprávy STK

    1.1 ČP - 1. stupně tříčlenných družstev mužů a žen 2018

    1.2 JKP družstev mladšího žactva – 8. 4. 2018 Dobré

    1.3 Nominační KŽ mládeže k 7. 4. 2018 – ke kontrole

    1.4 Odvolání a udělené pokuty podle ROZPISU soutěží

2. Zprávy TMK

    2.1 DOŠKOLENÍ  trenérů lic. C a lic. D najedenou

    2.2 Školení trenérů lic. D

    2.3 Školení trenérů lic. C