Spin č. 2 a další informace

V sekci Mládež najdete nabídku tréninkových kempů a v Dokumentech je TL KHKSST k 26.7.2017 a Spin č. 2 na obvyklém místě.

Spin č. 2 a další informace

Z obsahu:

1. Přehled přestupů /stř.startů,hostování/ v KHKSST, podle Registru ČAST od 20.7.17 do 26.7.2017

2. Zprávy VV KHKSST

3. Zprávy STK

    3.1 KŽ mužů a žen po sezóně 2016/17 – z 28.6.2017

    3.2 TL (termínová listina) KHKSST 2017/18 = k 26.7.2017

    3.3 Plnění povinností družstev dospělých v sezóně 2016/17 - kontrola úhrady udělených pokut

Požadavky družstev k losování