Spin č. 12 a další informace

V sekci "Info-soutěže - Jednotlivci" je rozpis KPj dospělých a v sekci "Mládež - Krajské přebory" jsou rozpisy KPj všech kategorií. Na obvyklém místě je Spin č. 12. Prohlédněte sekci "Dokumenty"!!!

Spin č. 12 a další informace

Z obsahu:

1. Přehled přestupů /stř.startů,hostování/ v KHKSST, podle Registru ČAST od 28. 11. do 23. 12. 2018

2. Zprávy VV

    2.1 Rozhodnutí o odvolání TJ Slovanu Broumov ve věci kontumace 

        2.1.1 výkonný výbor krajského svazu nepotvrdil rozhodnutí STK ze dne 29. 11. 2018

        2.1.2 výkonný výbor potvrzuje výsledky

        2.1.3. výkonný výbor rozhodlo v tomto provinění družstva mužů TJ Slovan Broumov A takto

    2.2 Vyhodnocení výběrových řízení na pořadatele KPJ a JKP družstev mládeže 2019

    2.3 Plnění podmínek družstev v krajských soutěžích 2017-2018

    2.4 Rozdělení dotací na činnost oddílům ST z prostředků KHKSST

3. Zprávy STK

    3.1 Výsledky finále ČP - II.st. 2018 družstev mužů a žen – 9.12.2018

    3.2 Odstoupení druž. žen Slovanu Broumov z DŽ – udělení pokuty

    3.3 Nesehraná utkání v 2MB – udělení pokut

    3.4 Prováděcí pokyny k čl. SŘ ST 330.25  

    3.5 Kvóty pro KHKSST na M ČR dospělých 2019

    3.5 Schválené tabulky krajských soutěží po I. polovině 2018/19

4. Zprávy KR

    4.1   Výběrové řízení VR a ZVR na KPJ a JKP družstev 2019

    4.2   Pokyn v případě prasklého míčku při hře

5. Info z RIK ČAST (Registrační a informační komise)

6. Schválené tabulky krajských soutěží po I. polovině 2018/19