Plnění povinností účastníka soutěží v sezóně 2014-2015

Plnění povinností účastníka soutěží v sezóně 2014-2015

Na základě rozpisu dlouhodobých krajských soutěží pro sezónu 2014-2015 bylo provedeno vyhodnocení povinnostio plnění účastníka krajských soutěží.

Tento souhrn naleznete v sekci "Dokumenty"; "Seznamy" a bod d)povinnosti účastníků startujících v dlouhodobých soutěžích KHKSST a také na níže uvedeném odkaze:

Sezóna 2014-2015

Doplňující informace ze Spinu č.29:

V příloze je přehledná tabulka splnění podmínek pro start družstva v krajských soutěžích (viz SŘ ST a ROZPIS krajských mistrovských soutěží 2014/15) i s výpočtem pokut při nesplnění.

Od pokuty jsou osvobozena družstva, která hrála v krajských soutěžích první sezónu při jejich postupu z 1RP (nejsou osvobozena od pokuty ta družstva, na která byla krajská 2M převedena).

Od pokuty budou podmíněně osvobozena družstva, která měla rozhodčí s jakoukoli licencí a platnost jim končila 30.6.2014, s podmínkou že si obnoví licenci K na krajském doškolení rozhodčích v září 2015. Je to z důvodu, že KHKSST nevyhlásil doškolení v sezóně 2014/15. Licence rozhodčího K stačí pro družstva hrající v krajských soutěžích a byla přiznána každému rozhodčímu, který měl jakoukoli vyšší licenci. Též bude v KHKSST vypsáno v září i nové školení rozhodčích licence K.