Aktualizované seznamy

Aktualizované seznamy

Ve složce dokumenty a seznamy naleznete:

1)seznam schválených potahů pro období 1.10.2015-31.3.2016

2)seznam trenérů v rámci KHKSST k 6.9.2015